Několik vět bílého muže

 • Jestliže zákony lidí nařizují smrt rasy, zákony přírody nařizují vzpouru.
 • Povinností bílého muže je zabezpečit existenci bílých lidí a budoucnost bílých dětí.
 • Lidé, kteří dovolí jiné rase žít společně s nimi, zaniknou, protože nevyhnutným důsledkem rasové integrace je křížení ras mezi sebou, které ničí jedinečnost a exkluzivitu rasy.
 • Politické a ekonomické systémy mohou být lidmi zničené a zase obnovené, ale zánik rasy je věčný.
 • Není konstruktivní nenávidět jiné nebo smíšené rasy, ale separace je podmínkou zachování rasy vlastní.
 • Respekt musí být zasloužený a ne vynucený nebo automatický.
 • Neexistuje žádná větší motivační síla, než jistota, že konáte správně.
 • Krása bílých žen nesmí zmiznout z tohoto světa. Úcta a respekt k ženám vlastní rasy je něco, co je nad samotnou sexuální rovinou.
 • Někdo říká, že pero a píseň je mocnější než meč. Možná ano, ale pero a píseň bez zbraně ztrácí na autoritě!
 • Tyranie učí, co si myslet. Svobodní lidé se učí, jak myslet.
 • Sebedisciplína je znakem vznešeného člověka.
 • Neozbrojená a nemilitantní  společnost bude 100% zotročena.
 • Rozdíl mezi teroristou a vlastencem je v kontrole nátlaku.
 • Demokracie, která je legální, je málokdy morální, a ta, která je morální, je většinou ilegální.
 • Jen blázen posuzuje ostatní podle jejich slov. Moudrý člověk posuzuje ostatní podle jejich činů a výkonů.

 758 total views,  1 views today

Reklama
Insert Ads Here