Občanské volby – Magdalena Šlezarová, Mg.A.

Nezávislé Občanské volby

Magdalena Šlezarová, Mg.A.

Vystudovala jsem fotografii a dějiny umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a poté se věnovala volné tvorbě. Od roku 2008 jsem se začala intenzivně věnovat studiu učení z palmových svitků, předávané indickým světcem. Pracuji na volné noze jako léčitel a bodyworker v západním Irsku.

V současnosti pracuji na vznikajícím odváženém projektu s názvem Eternity, který nese vizi a realizaci nového udržitelného a soběstačného systému pro lidstvo. Systému celosvětově propojených ekovesnic komunit a ashramů v harmonii a vyváženosti, kde se snoubí vyspělá technologie a spiritualita, kde vznikne ekonomika nového věku. Zakládáme první pilotní projekt na pozemcích v Indické Himaláji a vítáme všechny lidi, kteří se cítí voláni a nebaví je již bojovat proti starému hroutícímu se systému a chtějí tvořit nový věk.

Občanských voleb se účastním , protože to považuji za svou povinnost a nesmírně si vážím členů Referenda za jejich pečlivou a vytrvalou práci. Věříme to zvládneme a budeme žít v daleko svobodnější a spravedlivější společnosti, než kdykoliv dřív.

 92 total views,  2 views today

Reklama
Insert Ads Here