Odebrání redakčního práva Antonín Ševčík (Tonda z Moravy)

Z titulu pravidel pro publikování v Občanském Týdeníku a z titulu šéfredaktora bylo odebráno redakční právo na vkládání článků Antonínu Ševčíkovi s pseudonymem Tonda z Moravy.

  • Podmínky pro publikace jsou jasně stanoveny, že autor a jeho příspěvky nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky
  • Jmenovaný je členem spolků a hnutí, které organizovaně působí a publikují v rozporu s Ústavou České republiky proti republice a zakládají důvodné podezření z trestné činnosti pro České republice a svou činností toto naplňuje…. a to podle § Tr. zákona

§ 309 Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

§ 310 Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

  • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  • b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
  • c) způsobí-li takovým činem škodu
  • d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo
  • e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

 

 1,352 total views,  1 views today

Reklama
Insert Ads Here

1 komentář

  1. Konečně !!

Comments are closed.