Pokud chceme úspěšně bojovat, tak musíme vědět proti komu stojíme a to i jmenovitě!

Dnes jsem shlédl videa z demonstrace proti rouškám, vládě a já nevím proti čemu všemu?!

Řečníci měli plná ústa plamenných řečí, jak taky né, když čeština je tak plná různě skloňovaných výrazů.

Ano dlouhé projevy, plných slov o tom, jak se musíme postavit náhubkům, proti vládě atd..atd.., slov na které by byl hrdý i pan Lenin, pan Hitler a Gébls by jen tiše záviděl! ))

Jistě mnozí, nebo všichni kdo byli účastni, na této protestní demonstraci, tak se slovy souhlasí a i já mohu souhlasit, ale pouze do mého zamyšlení, nad těmito akcemi.

Proč pouze do zamyšlení??

Důvodem je to, že tyto a jiné demonstrace, jsou něco jako volby, kdy politik vás občany potřebuje pouze do ukončení hlasování a následně, již nad ničím nemáte, jakoukoli moc něco změnit.

Stejně fungují i ti, co k vám promlouvají na různých demonstracích, protestech atd..
Jde jim pouze o to získat podporu pro uskutečnění nějakého cíle, ale cíle, na který již nikdo z vás nebude mít jakoukoli možnost něco změnit a v podstatě, je vám i utajovaný samotnými plamennými“ řečníky!!

Vy pouze posloucháte a schvalujete líbivá slova, ale následná rošáda politické moci, vzniká mimo vaše zraky a vědomí! A o to tu jde!!

To co se děje v různých pseudo vlasteneckých stranách a hnutích, mezi různými iniciativami atd.., tak k tomu vás již nikdo nezve, tam už národ není potřeba??

Proč tomu tak je?!
Je nutné si uvědomit, že spontánnost již vymizela, dokonce jen málo kdo dokáže rozlišovat, spontánnost od manipulačního záměru pro něčí zájem.

Nebudu dnes tady zdlouhavě zveřejňovat jména, jednotlivých konfidentů, jak tajných služeb, tak policie atd.. Vše k tomu, naleznete na naších stránkách www.referendum-csr.cz v naších pravidelných, bezpečnostních zprávách či oznámeních!
Mohu pouze apelovat na vaše vědomí, které dokáže rozpoznat špinavou hru konfidentů, jen je nutné si připustit, že se jedná o manipulaci a vy jste pouhým komparzem špinavé zákulisní hry, pokud si toto připustíte, tak se vám otevírají možnosti a mnohé pochopí jeden vedle druhého.

Víte, my jsme ani jednu z těchto protestních akcí nepodpořili a důvod, tak hlavně známe pozadí lidí z tribun!

Pak také proto a nyní vám odpovím otázkou, vy si snad přejete, aby v ulicích hořela auta, vy snad přejete strach kolem sebe, chaos, nedostatek všeho atd…““??
Já a nikdo z nás nikoli, ale pokud budeme touto tendencí pokračovat, tak se stane, že se naplní to nejhorší a začnou v ulicích ty auta hořet, klidně vaše či moje dítě bude zabito někým, který někde z pozarohu vystřelil atd..atd.. CHAOS NEMÁ PRAVIDLA?!

Ano je to drsné, ale takto funguje chaos a díky demonstracím proti čemukoliv se do toho chaosu řítíme, plnou rychlostí a výsledek, je na vašem zamyšlení!

Já říkám DOST, nenechte se okrást o to, na co máte dějinné právo, jelikož po každé válce, revoluci atd.atd.. se ujme moci ten, který byl na to připravený a, který v pozadí vše řídil, potřebujete důkaz, tak se vraťte do 89 roku, nebo do jakékoli revoluce atd..!!

 

Za mou krátkou účast v Referendu ČSR, jsem se setkal s mnoha lídry různých stran a hnutí a to včetně maistreamu a vím, že dohody mezi různými stranami jsou podmínění, jak slíbenými posty, výhodami atd…Běžný občan se o nich nikdy v plném znění nedozví.

Přátelé ne, takto ne a proto jsem se poprvé v životě přidal, do politického uskupení Referendum ČSR, Občanského referenda!

Nyní vysvětlení!
Víte Jindru Tichého neosobně znám od roku 2003, od tohoto roku před 17 lety, jsem sledoval politické dění v naší zemi a mnohé mi došlo!

Jindra byl i s dalšími kolem něho a pokud, bych je chtěl všechny vyjmenovat, tak ten seznam by byl dlouhý.

Ovšem Jindřich bojoval již v době, kdy se v podstatě krájel chleba!
Bojoval tak silně, že byl v mediích po celém světě, věnoval a stále věnuje svůj život, boji za naší Zem a národ, ale co je zásadní? Jindřich Tichy a Občanské referendum, nikdy a ani na kousek, neuhl ze své cesty a vznikl naprosto dokonalý projekt rekonstrukce naší země po všech směrech a dnes, vám všem ho dáváme naprosto zdarma a prosím bez nás!

 

Jaký je tedy rozdíl v tom, co chceme Referendum ČSR a co chtějí ti řvouni na ulici?!

My nepotřebuje nikoho vyhánět do ulic, my víme jak to vše dát do pořádku, byť to bude bolet, ale i zlomená noha bolí, ale dokáže srůst a být plnohodnotnou, ale abych byl objektivní, tak i zlomenina nohy, někdy může mít nežádoucí trvalé následky, ovšem tomu nikdy nelze zamezit. V takovém případě,bych snad přidal trochu pokrové strategie, kdy je nutné si spočítal výhodnost, blafování vůči riziku!“““A to je již vaše odpovědnost!

Také jsem si položil otázku, co je pro ty všechny „jako vlastence“ neschůdné podpořit jasnou cestu Referenda ČSR, proč, když všichni tvrdí, že náš program je kvalitní a v podstatě se sním totožní a nemají zásadní výhrady?

Proč všichni na těch tribunách, kteří o našem projektu tvrdí, že je skvělí neposílají lidi za projektem Referendum ČSR, ale naopak je posílají, do chaosu a války v ulicích?

Nebudu vám odpovídat, ale věřím, že tu odpověď naleznete každý sám!

Ano mohou tvrdit, že kvůli Jindrovi Tichému, nebo kvůli Milanu Litvíkovi nepodporují Referendum ČSR, ale my nejsme tváře pro budoucí politiku, Jindřich 12 infarktů i když plný sil po všech stránkách, já nedouk a literární ignorant atd..

Ne přátelé, to není o nás dvou, kdo veřejně stojíme za Referendem ČSR za Občanskou jednotou, Občanským referendem!

My jsme pouze dohled nad tím, že projekt neuhne a to, ani o píď před politickou mafií, jinak máte všichni možnost projekt prosazovat naprosto každý, vezměte si ho, je o vás, je pro vás!!!

Na toto jsem si s Jindrou podal ruku a byl to důvod proč jsem přijal nejprve kandidaturu na předsedu hnutí Referendum ČSR a následně se jím stal, byť pouze dočasně, jelikož pracovní povinnosti mi mnohdy znemožňují se plně věnovat našemu/vašemu hnutí. Každý máte dveře dokořán, každý se můžete zapojit do konečného boje o záchranu naší Země!
Chcete být předsedou, nemám s tím problém, chcete být moderátory, nemáme s tím problém, chcete být koordinátory, nemáme s tím problém, ale upozorňuji, cesta není snadná a aby se dosáhlo úspěšně cíle, tak nelze vybočit, což pro někoho může být překážkou, jelikož u nás fungujeme na na naprosto jiném snad až vojenském principu, tudíž si nehrajeme na falešnou demokracii a tak, dlouhé měsíce nežvaníme o něčem u flašky dobrého moku a grilování selat, ale vše řešíme okamžitě na místě. Pokud má někdo jiný názor, tak je to v pořádku, ale tento svůj názor musí být schopen obhájit v co nejkratším čase, jelikož čas je to poslední, čeho máme dostatek. To je pro přiblížení, toho jak fungujeme, kdy se může zdát, že jsme k sobě málo demokratický, ale jsme ve válce a není čas, ten bude až když zvítězíme! Takže možná nejsme k sobě 100% demokratický, ale nikdo jiný na celém politickém spektru Vám nedává toliko demokracie, jako právě Referendum ČSR!

Já nejsem politik, jsem člověk, který se v naší zemi narodil, prožil půl života v socialismu a půl života v tom co nedokáži pojmenovat a chci zdechnout s tím, že se začne tvořit nová lepší, spravedlivější země se spokojenějším národem!

Nedělám to ani já, ani Jindra a nikdo další kdo stojí za Referendem ČSR, pro sebe, my již dožijeme, ale děláme to pro budoucnost, pro naše děti, naše vnoučata!
Projekt Referendum ČSR již dávno žije a nelze zastavit nikým, žije i díky zlodějům, plagiátorům politických stran a hnutí, kteří nám permanentně vykrádají naše body, ale oni kradou pouze slova, nikoli podstatu, k podstatě např. to, jak naplnit slova ve skutek, tak k této zásadní podstatě se oni nikdy nedokáži dobrat, jelikož to nevědí!

Pokud to nedokážeme nyní, pak 30 posledních let, dokázalo proti nám, vybudovat silnou zbraň, zmanipulovanou mládež, kterou zastřešují gangy ziskových společností!
My jsme v podstatě svým nezájmem, honbou za mamonem zapomněli, že nám zde vychovávají naše katy a katy budoucnosti ČESKÉHO LVA!

Dnes není třeba lidí, národa, na ulicích nesouhlasit s rouškami a nespočtem dalších z různých důvodů a i uměle vytvořených problémů. atd..atd.. Dnes je třeba lidi vést za vypracovanou cestou!! Pokud si to opravdový vlastenci neuvědomí, tak jediné co mohu je, NEJSME CHYTŘEJŠÍ, NEŽLI V 89 ROCE! Kolik z vás by stálo a cinkalo“, pokud by věděl, že dojde k takovému marasmu? Ano v 89 roce jsme neměli informace, dnes je nedokážeme bohůžel používat!

 • Referendu ČSR má cestu, sílu, schopnosti, společně s vámi vrátit zem národu, kterému patří!

Ještě jednou zopakuji, proč všichni ti, co ječí na ulicích a vyzývají nevím k čemu, když tito všichni tvrdí, že nás projekt je skvělí, smysluplný atd..atd.., proč proti nám stavějí bloky, proč proti nám stavějí hloupé projekty o nepodmíněném příjmu, jen proto, aby poškodili jeden bod našeho projektu občanský důchod, který se plně distancuje od nepomíněného příjmu, tyto dvě věci nemají společného nic, nepodmíněný příjem, který proti nám někteří aktivisté stavějí, je rostoucí dluh spojený a přímo navázaný na současný zločinecký finanční systém! Nepodmíněný příjem je projekt těch, proti komu dnes bojujeme, proti GLOBALISTŮM !!

Náš občanský důchod je v podstatě podmíněný a navíc ho nelze zneužít ve prospěch globálních elit, jelikož není to na rozdíl od nepodmíněného příjmu, výtvor globalistů!

Proč tedy všichni ti řvouni nesměřují národ k cestě, se kterou prý souhlasí a líbí se jim?

Nevím, možná je to trochu chaotické, nejsem moderátor a nikdy jím nebudu a těch věcí k zamyšlení mám mnoho a přátelé, již není čas se rozhlížet, není čas si hrát na revoluci, revoltu atd.. nyní je čas pro útok!

Změna ústavy,
Změna volebních zákonů,
Změna ekonomiky,

 • (01) » Elektřina a voda
  (02) » Občanský důchod
  (03) » Revize restitucí
  (04) » Revize privatizace
  (05) » Oprava Ústavy a zákonů
  (06) » Revize exekucí
  (07) » Ekonomická reforma
  (08) » Česká národní banka a měna
  (09) » Ilegální migranty v žádném případě
  (10) » Pevná stabilní koruna
  (11) » Rekonstrukce armády
  (12) » Soběstačnost a zemědělství
  (13) » Obnova průmyslu
  (14) » Obnova práva a spravedlnosti
  (15) » Rekonstrukce Policie
  (16) » Ven z Bruselu
  (17) » Zemský systém
  (18) » Změna zákonodárné moci
  (19) » Statut Národní gardy
  (20) » Životní prostředí
  (21) » Reforma zdravotnictví
  (22) » Reforma školství
  (23) » Podpora rodiny
  (24) » Pohřebné
  (25) »
  PŘEČTĚ SI NAŠE JEDNOTLIVÉ BODY ZDE!!

Všechny prosím o zamyšlení!
Nenechme si ukrást naší šanci na opravdovou změnu!
Nic vám netajíme, zveřejňujeme vše i pro nás nepříjemné věci, důvodem proč se ničím netajíme je ten, my nikdo kdo stojíme za Referendem ČSR >>
NESTOJÍME O POLITICKÁ KORYTA, BA NAOPAK, MY CHCEME VŠECHNY TY, KDO ROZDĚLUJÍ NÁROD, TEDY POLITICKÉ STRANY ZRUŠIT A TO VČETNĚ NAŠEHO HNUTÍ REFERENDUM ČSR!

Nezapomínejte na ty, kteří více jak 17 let bojují za stejnou věc, nikdy je nikdo nedokázal zastavit či vybočit!
Naopak buďte opatrní proti každému, kdo se odněkud vynořil a má pouze plnou hubu líbivých slov, ale k dosažení těchto slov jim chybí to zásadní a to je, jasná cesta!

Systém lze porazit, ale pouze lepším systémem!

207 total views, 4 views today

Reklama
Insert Ads Here