POZVÁNKA K DISKUSI DO OBČANSKÉHO REFERENDA – 9. PREZIDENT A VLÁDA, OKRESNÍ HEJTMANI, STAROSTOVÉ

PREZIDENT A VLÁDA, OKRESNÍ HEJTMANI, STAROSTOVÉ

Další projektovaným tématem je změna zastaralého státního systému zastupitelské demokracie, vlády, přerostlého státního aparátu na modernější a lepší typ struktury. Soubor změn je změnou Ústavy a zavedení přímé demokracie společně s ekonomickým změnami. Umožňuje….

  • plán zákonodárná moc v rukou občanů občanském referendem
  • ochrana národního státu před  mocí a vlivem kolaboračních politických uskupení
  • zrušení státem podporovaných politických a zájmových skupin, stran, lobbyistů a vlivu neziskovek či jiných účelových seskupení
  • plné prosazování národních států a soběstačnosti
  • hmotnou i trestní odpovědnost jakéhokoliv veřejné funkce
  • přímé řízení státu prezidentem s pravomocemi, přímo voleným v občanském referendu, odvolatelný referendem a podléhající Ústavním povinnostem a úkolům a který si sestavuje a odvolává svou vládu.
  • zemský systém prezident, vláda, okresní hejtmané, starostové
  • zrušení 80% státního aparátu a ministerstev
  • plnohodnotné řízení státu vláda → okresní hejtmani
  • parlament jako čestná funkce složený z okresních hejtmanů bez zákonodárné moci

 

Prostor pro věcné otázky a odpovědi je ve Facebook skupině: “ Občanské Referendum – diskuse

Koordinační tým Občanského referenda – Republiku zpátky občanům (Jindra Tichý st.)

 958 total views,  1 views today

Reklama
Insert Ads Here