Předseda Vojenského výboru NATO byl náčelníkem generálního štábu nacistické armády

Generál (poručík) Adolf Ernst Heusinger  na briefingu na východní frontě v roce 1942 s Adolfem Hitlerem

PDF kopie dokumentu Heusinger001

Generálporučík Adolf Heusinger (vlevo) a generálporučík Hans Speidel, náčelník armádní skupiny B, později zajistil hladkou integraci Bundeswehru do NATO, s federálním ministrem obrany Theodorem Blankem po předložení osvědčení o jmenování pro první 101 dobrovolníků Bundeswehru (foto níže)

Předseda Vojenského výboru NATO ve Washingtonu v letech 1961 až 1964. Obrázky z federálního archivu

Heusinger v Marburgu

Adolf Heusinger (4. srpna 1897 – 30. listopadu 1982), náčelník generálního štábu nacistické armády během druhé světové války a první generální inspektor Bundeswehru, západoněmecké ozbrojené síly, v letech 1957 – 1961 se stal předsedou Vojenský výbor NATO od roku 1961 do roku 1964.

Proč?

Jako obvykle vidíme dalšího vysoce postaveného nacistického důstojníka s úzkými vazbami na Hitlera, který byl povýšen jako předseda jedné z nejdůležitějších organizací, jako je NATO. V předchozích článcích jsme zkoumali historii mnoha politických osobností v OSN, Evropské unii a hlavních organizacích, jako je NASA. Dnes vyšetřujeme NATO. Všechny tyto organizace jsou spojeny dohromady.

S výjimkou Evropské unie, která se vynořila z Římské smlouvy desetiletí po skončení druhé světové války, byly po druhé světové válce zřízeny OSN, NASA a NATO a účel jejich existence souvisí s druhou světovou válkou. Všechny z nich existují s výmluvou o ochraně / obraně / připojení zemí proti nebezpečí, jako je WW2. Kdyby se 2. světová válka, která byla účinkem a pokračováním první světové války, nestala, tyto organizace by nikdy nevznikly. Nyní, když víme, že kabal vždy financoval obě strany válek, můžeme tyto organizace vidět z jiného úhlu? Můžeme si uvědomit, že plán NWO, který byl plně uveden do praxe v roce 1913 vytvořením Federálního rezervního systému, vedl západní země do válek a východní země do jejich vyrobeného komunismu?

Můžeme tvrdit, že globální války sloužily pouze k vytvoření mechanismů, které tyto organizace uváděly do existence?

Heusinger vstoupil do císařské německé armády 17. června 1915 a 31. března 1916 byl povýšen na Ensign (Fähnrich). Dne 4. července 1916 byl jmenován poručíkem. Byl zraněn u Verdunu a ve Flandrech a byl uvězněn Britskou armádou. Poté, co byl v říjnu 1931 propuštěn z britského zajetí, byl přidělen k operačnímu štábu Úřadu vojska na ministerstvu Reichswehru. V dubnu 1925 se stal nadporučíkem a v říjnu 1932 kapitánem.

V říjnu 1935 se stal hlavním operačním důstojníkem 11. divize, kde působil až do srpna 1937. Se vzestupem moci Adolfa Hitlera byl v srpnu 1937 Heusinger nejprve přidělen k operačnímu štábu generálního štábu armády jako generální štábní důstojník a povýšen na podplukovníka později v dubnu 1939. Byl povýšen na plukovníka 1. srpna 1940, a náčelník generálního štábu 15. října 1940.

Během druhé světové války pomáhal při plánování operací v Polsku, Dánsku, Norsku a Francii. V říjnu 1940 se stal člověkem číslo tři ,v hierarchii plánování armády.

Heusinger zůstal náčelníkem operací a byl povýšen na generálporučíka. V červnu 1944 se Heusinger stal náčelníkem generálního štábu armády a zúčastnil se schůzky na „vlčím doupěti“ Adolfa Hitlera 20. července 1944, který stál vedle Hitlera, když explodovala bomba vysazená plukovníkem Clausem von Stauffenbergem.

Heusinger, který byl hospitalizován kvůli svým zraněním při výbuchu, následně byl zatčen a vyslýchán gestapem, aby prokázal, že v atentátu na Adolfa Hitlera nemá svou účast. Později 25. března 1945 se stal náčelníkem mapování ozbrojených sil.

Heusinger byl zajat západními spojenci v květnu 1945 a svědčil v norimberských soudech.

Norimberku nebyl obviněn a místo toho se stal poradcem ve vojenských záležitostech Konrada Adenauera, kancléře západního Německa v roce 1950 a poradcem ministerstva obrany v roce 1955.

V dubnu 1961 byl jmenován předsedou Vojenského výboru NATO ve Washingtonu, DC, kde působil až do roku 1964, kdy odešel do důchodu.

Heusinger zemřel v Kolíně nad Rýnem 30. listopadu 1982.

Pokud byl Adolf Hitler mužem zodpovědným za druhou světovou válku a pokud byl on a jeho zaměstnanci opravdu mrtví, jak je možné je vidět o několik let později na různých oficiálních pozicích?

Adolf Hitler žije po válce a jeho divadelní sebevražda už není tajemstvím. Nejnovější soubory CIA- JFK vydané Správou Trump prokazují, že Hitler byl naživu až do 13. února 1962 v 15 hodin. Projekt CIA Paperclip a soubory MKUltra dokazují, že nacisté byli ve Spojených státech převážně převedeni ze CIA s vedením Allen Dulles.

Projektujt „kancelářské sponky“ (Paperclip) importujte nacistické válečné zločince do mnoha světových organizací!

„Ale tohle je jen špička ledovce.“ Je v tom mnohem víc. 

Hugh Hefner byl psycholog a programátor / manipulátor MKUltra. Porn Operation a MKUltra, „Trauma Based Mind Control Program“, jsou součástí starší operace „Paperclip“, která byla představena Třetí říší a po druhé světové válce provozována CIA a Vatikánem prostřednictvím své P2 chaty. Paperclip (1949–1990) byl programem Office of Strategic Services (OSS), ve kterém bylo do Spojených států přivezeno přes 1500 nacistických německých vědců a techniků z Německa a z celého světa, aby byli zaměstnáni v důsledku druhé světové války. Nacisté se neztratili; jen se přestěhovali do Ameriky. Proces „denazifikace“ Německa byl ve skutečnosti pouze přeměněn na nacizací CIA.

CIA se stává novou Třetí říší

„Paperclip byl tajný projekt, protože americké zákony zakazovaly nacistickým úředníkům přistěhovat se do Ameriky a když v roce 1946 prezident Truman schválil projekt Paperclip, výslovně všechny nacisty vyloučil z nacistické strany.“ Když byl následně seznam vědců předložený Společné agentuře pro zpravodajské cíle Ministerstva války (JIOA), tak ministerstvo spravedlnosti okamžitě odmítlo jejich pozadí a víza jim byla zamítnuta.

„Zuřivý ředitel JIOA; „Bosquet Wev“ napsal varování s poznámkou: „Nejlepší zájmy Spojených států byly podrobeny úsilí vynaloženému na„ poražení mrtvého nacistického koně “.“ “

„Manipuloval s oddělením DOJ tvrzením, že návrat těchto vědců do Německa by bylo nebezpečnější, protože by je mohli využít nepřátelé Ameriky, jako byla(je) sovětská armáda.“ Okomentoval nebezpečí návratu vědců je: „mnohem větší bezpečnostní hrozba pro USA, než jakákoli dřívější nacistická příslušnost a jejich nacistické sympatie“

„V tu chvíli se ředitel CIA Allen Dulles setkal s vůdcem nacistické zpravodajské služby Reinhardem Gehlenem a slíbil mu, že jeho zpravodajská jednotka je v CIA v bezpečí.“ Aby se odstranily obviňující důkazy a přesvědčily DOJ, Allen Dulles nařídil přepsat dokumentaci vědců. Takto Vojenské zpravodajství Spojených států v té době „očistilo“ soubory nacistických odkazů. V roce 1955 bylo v USA umístěno více než 760 německých vědců a získalo významné postavení v americké vědecké komunitě. Mnozí byli dlouholetými členy válečné zločinecké, nacistické strany, s přímou vazbou na zločiny proti lidskosti. Lékaři smrti, chemici a psychologové kontroly mysli gestapa, kteří využívali otrockou práci a prováděli experimenty na lidech v koncentračních táborech, ovšem uprchli před norimberským soudem díky Dullese, Nacistická zpravodajská jednotka, chladnokrevných, bláznivých vědců byla zcela dosazena do CIA. 

Paperclip Treason

 „Dr. Mengele (později v Americe známý jako Dr. Green) a jeho zločiny proti lidskosti v Americe, jsou důsledek projektu „Kancelářska sponky(Paperclip)“ CIA, a proto je od té doby CIA neamerickou , proti – lidem a podvratnou jednotkou, kterou ve svém jádru vytvořila vládu čtvrté říše!

„MKUltra trénuje sexuální otrokyně prostřednictvím“ Project Monarch. “ Tyto otrokyně jsou používány, prodávány, kupovány, vyměňovány, zapůjčovány za účelem, vydírání, kompromitování, náboru agentů, nátlaku a sledování různých cílů. Jsou to sexuální otrokyně s lidským robotem. “

————–

Takže to nebyl jen Heusinger; Náčelník generálního štábu Hitlerovy armády, který byl povýšen na předsedu Vojenského výboru NATO ve Washingtonu, DC, ale také vůdce nacistické zpravodajské služby Reinhard Gehlen, který byl šéfem vojenské zpravodajské jednotky Wehrmacht zahraniční armády na východě během 2. světové války, propagoval špionáž CIA v letech 1946–56 přidružená protikomunistická Gehlenská organizace pro Spojené státy americké.

Podle Wikipedie :„Dne 22. května 1945 se Gehlen vzdal kontrarozvědce (CIC) americké armády v Bavorsku a byl převezen do tábora nedaleko Oberurselu a vyslýchán kapitánem Johnem R. Bokerem.“ Americká armáda uznala jeho potenciální hodnotu, jako tajný agent s velkou znalostí sovětských sil a protikomunistických zpravodajských kontaktů v SSSR. Výměnou za jeho svobodu a svobodu velení bylo (vězni americké armády) „Counter Intelligence Corps“ přístup k archivům zpravodajských informací FHO a jeho antikomunistické síti špionů v Sovětském svazu, známém později jako Gehlen Organizace. Boker odstranil jeho jméno ze seznamů německých válečných zajatců  a vše, z jeho oficiálních Wehrmacht příkazů, dále přenesl sedm vyšších důstojníků FHO, aby se připojili k Gehlenovi.

„Reinhard Gehlen jako generálmajor Wehrmachtu v roce 1945.“

„Archivy FHO byly objeveny a tajně odvezeny do Camp King, zdánlivě bez znalosti velitele tábora. Do konce léta 1945 měl Boker podporu brigádního generála Edwina Siberta, G2 (vyšší zpravodajský důstojník) americké dvanácté armádní skupiny, který zařídil tajný transport Gehlena, jeho důstojníků a zpravodajských archivů FHO, pověřený svými nadřízenými v řetězci velení generálem Walterem Bedellem Smithem (vedoucím štábu generála Eisenhowera), který spolupracoval s Williamem Donovanem (bývalý šéf OSS) a Allenem Dullesem (šéf OSS), který byl také vedoucím stanice OSS v Bernu. Dne 20. září 1945 byli Gehlen a tři spolupracovníci letecky převezeny z americké okupační zóny v Německu do USA, aby se stali špiony americké vlády.

„Od doby, kdy začal pracovat pro americkou vládu, byl Gehlen podřízen americké armádě G-2 (Intelligence).“ On nesnášel toto uspořádání a v roce 1947, rok po založení jeho organizace, Gehlen zařídil převod a stal se podřízený centrální zpravodajské agentuře (CIA). CIA udržovala přísnou kontrolu nad Gehlenskou organizací, protože po mnoho let během studené války v letech 1945–91 byli její agenti jedinýma očima a ušima CIA na zemi, v zemích východního bloku. 

Gehlenova organizace: Zpráva CIA o jednáních o  založení BND (1952) západního Německa. 

(FHO je zkratka pro Fremde Heere Ost) nacistická německá vojenská zpravodajská organizace.

Reinhard Gehlen byl legendárním zpravodajským operativcem a jedním z největších špionážních manažerů nejen nacistického Německa, ale i na celém světě. Poté, co hledal útočiště ve Spojených státech, založil paralelní stát ve své vlastní zemi Německo, během let studené války. Po falešné sebevraždě Adolfa Hitlera v roce 1945 rezignoval Reinh Gehlen na vojenské velení a vydal USA mikrofilm, s mnoha jeho špiony. On a jeho organizace založili zednářskou hierarchii paralelní byrokratické vlády s exkluzivními komunitními organizacemi. Byl také zakladatelem Spolkové tajné služby Německa pod CIA, vůdcem a vlastníkem paralelního státu USA v Německu. V Gehlenových pamětech; „Z  Hitlerova úkrytu do Pentagonu“ se lze dočíst několik vět, které napsal pro poručíka štábu Talata Turhana, kde (Gehlen) ospravedlňuje zradu. Říká: „Jediným prostředím, kde lze zradu morálně ospravedlnit, je prostředí, ve kterém existuje národní povinnost.“

Možná byl Gehlen nejtalentovanějším zrádcem v historii inteligence, ve dvacátém století.

Po válce odešel Gehlen do Spojených států, ale 6. prosince 1946 se po krátkém pobytu vrátil do Německa. Zde založil organizaci s názvem Jižní průmyslová organizace pro rozvoj Německa. Tato struktura byla vytvořena, aby maskovala Gehlenovy tajné zpravodajské operace proti Sovětům. Gehlenova organizace byla vlastně tajnou organizací, která pracovala pro CIA. Během studené války byla tato organizace již dlouho uchem CIA v Sovětském svazu. V organizaci bylo vybráno 350 ex-inteligence a 4 000 špionů. Tato skupina byla později označována jako Gehlenova organizace nebo zkráceně Organizace. Gehlenova organizace se změnila na Spolkovou tajnou službu Německa (BND). Gehlen zemřel 8. června 1979.

Je důležité věnovat pozornost historii po 2. světové válce v západoněmecké vládě. S tím, co jste zde četli, je jasné, že západoněmecká vláda byla vládou CIA. Kdokoli po tomto datu vytvořil vládu i její politický názor, byl pod úplnou kontrolou a vlivem CIA. CIA, která byla vytvořena najímáním, nejnebezpečnějších zločinců nacistické války, jako jejích ředitelů, vedoucích různých oddělení a vyšších zaměstnanců.

Pokud by východní Německo bylo poraženo západním Německem a prominentní vláda západního Německa by se stala jedinou vládou celého Německa, zatímco by byla zřízena CIA, je těžké hádat, proč máme Angelu Merkelovou, jako německou hlavu státu a Evropy. ?

Nacisté trpělivě pokračovali ve své práci tím, že postupně převzali svět“, zem za zemí a lidé byli prostě spokojeni a přesvědčeni nad sledováním, falešného spáleného těla Adolfa Hitlera. Lidé byli příliš unavení z války a tak raději slavili, nežli aby si našli čas, být pozorní. Kromě toho, kdo by dokonce věřil, že války a genocidy jsou nástroji našich vlád, pro získání jejich NASA, NATO, OSN a Evropské unie? Kdo by si myslel, že OSN má být nacistickým královstvím a nepřítelem lidu? A NATO bude jeho vojenskou pobočkou? Že NASA bude centrem genetické korupce a programů tajného vesmíru, aby vytvořila a přesunula tajnou poválečnou populaci geneticky modifikovaných lidí? Lidí s obsahem zvířat, zvířata s obsahem člověka, hybridy, klony a formy transhumanismu?

Kolik lidí bychom měli zkoumat? OSN  Kurt Josef Waldheim; 21. prosince 1918 – 14. června 2007 byl rakouský politik čtvrtým generálním tajemníkem OSN. Zastával funkci od roku 1972 do roku 1981 a od roku 1986 do roku 1992 se stal rakouským prezidentem, byl zpravodajským důstojníkem nacistického Německa během druhé světové války v Soluni, Řecku a Jugoslávii.

Jak můžeme tyto pozice spojit dohromady?

Waldheim sloužil v rakouské armádě od roku 1936 do roku 1937, poté se osobně ucházel o členství v Národní socialistické německé studentské lize (NSDStB), která byla divizí nacistické strany, než se oficiálně stal registrovaným členem nasazeného sboru SA. SA nebo „německá Sturmabteilung“ (Stormtroopers) byla první polovojenskou nacistickou stranou s plným plánem organizace komunity.

Hitler a Hermann Göring s SA stormtroopers v Norimberku v roce 1928 (Foto a citace Wikipedia)

Organizace vydláždila cestu pro vzestup Adolfa Hitlera k moci. Podobnost SA s dnešními organizátory Antifa a Chicago v komunitě je ohromující. Je na čase přijmout, aby se z nacistického plánu SA objevili organizátoři Chicagské komunity, kteří upravovali taktiku Baracka Obamy a Antify. Chránili nacistické shromáždění a shromáždění přerušením schůzek opozičních stran. Zaútočili na polovojenské jednotky opozičních stran a zastrašovali Romy a zejména Židy během nacistického bojkotu židovských podniků.

Foto: Wikipedia

Jeho role v nacistické straně vyšla z jeho autobiografie, když v roce 1986 kandidoval na prezidenta v Rakousku.

Jak jsme zmínili výše, byl ve druhé světové válce důstojníkem nasazeného sboru SA nacistického Německa. Jeho role v operaci Kozara v roce 1942, ve které byli vězni zastřeleni, jen několik desítek metrů od Waldheimovy kanceláře a 35 kilometrů od koncentračního tábora Jasenovac. Waldheim později prohlásil, že „nevěděl o vraždě civilistů??. Nebyl usvědčen z válečných zločinů, ale jako důstojník musel vědět o zabíjení a také o deportaci 40 000 Židů do koncentračních táborů. Jak se stal člověk, který neměl povoleno cestovat do Spojených států, čtvrtým generálním tajemníkem OSN? Nebyl usvědčen, protože se nedopustil žádného zločinu? Nebo jeho výlučné osvobození bylo, kvůli jeho inteligenci? Jeho vízum nebylo mezi tak složitými „vízovými sponkami“, které Allen Dulles osobně podepsala? Waldheim nebyl německý vědec experimentující s Dullesem? Přesto tento nacistický německý vojenský velitel, se nejprve stal rakouským zástupcem OSN, poté byl povýšen na generálního tajemníka OSN.

Víte, pokud ukradnete bochník chleba, jdete do vězení, ale abyste zůstali svobodní, musíte ukrást miliardy dolarů. Stejné pravidlo platí pro zločince. Pokud jste nacista, všichni to budou vědět, pokud se ucházíte o obyčejná zaměstnání, na nízké úrovni. Chcete-li zůstat v anonymitě a zatemnit svou historii, musíte se ucházet o vysokou funkci v OSN.

Podle Wikipedie:

„Hodně historického zájmu se soustředilo na Waldheimovu roli v  operaci Kozara  v roce 1942. Podle jednoho poválečného vyšetřovatele byli vězni běžně zastřeleni jen pár desítek metrů Waldheimovy kanceláře   a 35 kilometrů daleko ke  koncentračním táboře Jasenovac . Waldheim později prohlásil, že „nevěděl o této vraždě civilistů “. 

Na seznamech Wehrmachtu,  jméno Waldheim je , seznamu cti“ osob odpovědných za vojensky úspěšný provoz. Nacistický loutkový stát,  nezávislý chorvatský stát , udělil Waldheimu  medaili Koruny krále Zvonimira  ve stříbře s kupou dubových větví.  O deset let později, během lobování za své zvolení generálním tajemníkem OSN,  jugoslávský prezident  Josip Broz Tito, který během války vedl proti německé síly udělil Waldheimovi, jeden z nejvyšších jugoslávských řádů. 

Možná proto král Edward, o kterém všichni věděli, že je s nacisty nejbližším přítelem, sleduje malou královnu Alžbetu, která cvičí pozdrav Hitlera, zatímco ji učí její královna. Nacisté nikam nešli. Nikdy nebyli poraženi. Právě se rozšířili do celého světa. Možná Windsorova láska k nacistům v tom má hluboké kořeny, co plánují pro svět. Jsem si jistý, že všichni víte, že britští Royals jsou Němci a ne Britové, ale pokud potřebujete další informace, které plně vysvětlují jejich historii.

Video ZDE!

Je to ideální okamžik prohlédnout si nějaké staré články, i když by jejich psaní vypadalo zvláštně, ale já si myslím, že to už není bizarní, protože každý den se objevují rozbité kousky skládačky a zářivé světlo na celý obrázek.

 

Video ZDE!

 

Další související informace příště!

Zdroj: Wikipedie, Google, nato, EU, přátelé, kolegové

Zveřejnil: Milan Litvik st.

6,122 total views, 1 views today

Reklama
Insert Ads Here