… Psí modlitba pro Tebe …

Můj nový Pane, jsem zmaten, protože nevím, co mne u Tebe čeká. Vyslyš prosím moje prosby, abych se zbavil strachu a mohl Ti dobře sloužit.

Měj se mnou trpělivost Pane, jsem živý tvor s duší dítěte. Umím milovat, nenávidět, žárlit, umím se bát, cítím zmatek, smutek a bolest jako Ty.

Umím se radovat z tvé radosti a truchlit spolu s Tebou. Prosím Tě abys mě pochválil nebo pokáral, když si to zasloužím, ale nikdy mě nebij. Budu-li nemocen nebo zraněn, pečuj o mne s láskou a buď ke mě ohleduplný.

Určitě spolu prožijeme mnoho dobrého i zlého. Pamatuj, že psí život je asi šestkrát kratší, nez lidský. Až zestánu a nebudu Ti moci sloužit, nech mě u sebe prosím dožít. A potom nebuď smutný… uvidíme se.

                                                                          Mám tě rád. ♥

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ai9JGyV5p9k

 2,093 total views,  1 views today

Reklama
Insert Ads Here