Sluníčkáři? Ne!

Historicky doloženo, je známo, že sluníčkáři jsou již nejméně 2000 let staří, rozvrátili již nejednu říši, viz. Říše římská, postavena na principu občanské služby v armádě byla nahrazena u vlastních občanů principech víry v Beránka, kteřížto přívrženci odmítali službu v římské i jakékoliv jiné armádě a nechávali se vraždit po tisících, čímž narušili podstatu, na čem říše římská stála a čímž státní uskupení bylo donuceno hledat vojenské zdroje v cizích národnostech nájemním způsobem, v žoldu.

Postupem času následovala absolutní neschopnost ubránit ovládaná uzemí, následně ani vlastní území. Ruku v ruce s touto sebevražednou chybou Řím sebou nese ještě další chyby vedoucí k zániku, všeobecná společenská dekandence, homosexualita, skupinový sex, zvrhlosti a odklon od základních a tradičních principů doprovázený neustálým bojem patriciů o moc až za hranice pudu sebezáchovy. Není to někomu povědomé?

858 total views, 1 views today

Reklama
Insert Ads Here