Sociální inteligence jako klíč k funkčnímu státu  Cílem tohoto malého pětidílného seriálu, který jsem pro Vás vytvořila, je osvojování si sociálních dovedností, které jsou potřebné k tomu, aby lidé dosáhli určitého stavu sociální inteligence. Protože právě sociální inteligence vede k fungování společnosti jako celku a ke schopnosti bránit se teroru ze strany vlády a globalistů. Teroru vlády se lze bránit v první řadě aktivní a zapojenou sociální inteligencí.  Můžu jen spekulovat proč tyto informace a přímo elementární základy zdravé socializace jednotlivců nejsou součástí výuky na základních školách. Možná je to záměr jak si pojistit, aby lidé nikdy nedokázali něco změnit, kdo ví… Proto je takéčti více →

904 total views, 31 views today