Jak naznačují naše dokonce i jinak servilní naše sdělovací prostředky, do této doby nepovažuje veřejnost územněsprávní členění státu za prospěšné. Spíše naopak. Je to jednak hrozby vyššího finančního zatížení státního rozpočtu souvisící s dalším nárůstem byrokratického aparátu, oprávněná nespokojenost mnoha obcí a okresů s jejich zařazením do určitého regionu, jednak chybějící ucelená koncepce pravomocí.   Je to další důkaz centralistického rozhodování bez zřetele na potřeby a zájmy občanů. Zatím totiž nikdo z odpovědných politických veličin neprojevil ochotu hledat podněty tam, kde funguje správa bez problémů, tj. např. v Rakousku a v Německu. Morava sousedí na jihu se spolkovou zemí Dolní Rakousko, podle jejíž ústavy stojí v čele vlády zemský hejtman. Podobnýčti více →

1,013 total views, 1 views today