Teď jsme si rovni

Nezbývá moc chvil a většina z nás usedne ke svátečnímu štědrovečernímu stolu. Věřící, vyznavači různých církví, ale i zapřísáhlí ateisté, kteří prostě rádi dodržují evropské tradice a je jim šuma putna, jestli jsou postavené na židovsko křesťanských základech. Chvíle klidu a míru, kdy i na válečných bojištích první světové války dokázali nepřátelé zastavit palbu a prý se dokonce v zemi nikoho mezi liniemi setkat a vzájemně si s úctou a pokorou k životům těch druhých, podat ruce.
Evropa je seskupení svobodných národů, které jsou hrdé na své předky, na svou územní celistvost, svoji historii, protože to jsou kořeny, které byly v minulosti vykoupeny krví a řadou útrap, než se evropané dostali na svou mravní a sociální úroveň, které se staly základy jejich států.
V současné době prožíváme fatální útok na tyto hodnoty, fatální útok na tyto pevné kořeny, které podkopává v řadě zemí pomatená liberální politická a kulturní fronta, která si dokonce myslí, že je politickou, kulturní a mravní elitou svých národů, zcela dnes již odtržena od názorů svých občanů. Prožíváme fatální útok směřující k islamizaci evropských zemí, islamizaci evropských národů.
Ve světle událostí z Berlína jsem nikde nečetl ani zrnko pokory, pokání, omluvy ze strany muslimských představitelů a duchovních. Šlapou na naše tradice, urážejí podstatu svobodného života v Evropě a naprosto opovrhují naším způsobem života. Jsou to pijavice, které se snaží jen vycucnout a parazitovat na sociálním systému evropských zemí.
Hlásím se k evangelické církvi Křesťanské společenství, která není státem uznaná a tedy nepobírá od státu příspěvky. Byl jsem před lety v Křesťanském společenství pokřtěn. Věřím v Boha.
Přesto nemohu přihlížet a věřit v pomatené odpuštění někomu, kdo šlape a nerespektuje kořeny a základy, na kterých je postavený svět ve kterém žiji a dál chci žít, svět ve kterém žijí naši potomci, vnoučata, přátelé, kamarádi, český národ a ostatní svobodné národy.
Existuje kniha „Drahokam Mediny“ americké spisovatelky Sherry Johnes, který byla stažena z prodeje v podstatě ve všech zemích, protože ho tamní islámské organizace označují za urážku muslimů. Kniha vypovídá o životě Aíši, jedné z žen proroka Muhameda. Islamisté ji přirovnávají ke karikaturám Muhameda otištěným v Dánsku, nebo k Satanským veršům Salmana Rushdieho. Tak říkáte, vy pijavice, že vás tahle kniha uráží?! V pořádku, začneme si tedy být rovni. Budu tedy citovat odstavec z této knihy, který pojednává o svatební noci jedenáctileté Aíši s prorokem Muhamedem. Uráží vás podstata, že prorok Muhamed byl prachobyčejný dobytek a pedofil?!
„Bolest brzy přešla, Muhamed byl velmi něžný, sotva jsem ucítila bodnuti škorpiona. Být v jeho rukou, s jeho tělem, bylo největší požehnání v mém životě,“ to je jeden ze sporných textů v knížce.
Tohle je součástí vašeho života, to jsou vaše kořeny!!! Svět postavený na zápiscích pomateného pedofilního prasete!! Doufám… ne pevně věřím, že jsem vás dostatečně urazil!!!

 896 total views,  1 views today

Reklama
Insert Ads Here