Vládní koalice v rozkladu, malé strany a hnutí na to naopak reagují sjednocením.

Prohlášení k volbám do parlamentu ČR v říjnu 2017

Rozumní- stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

 Níže uvedeným politickým subjektům není lhostejné ovládnutí veškerých veřejných prostředků několika nejbohatšími. V těchto volbách půjde o zachování demokracie a o zamezení otevřené diktatury miliardářů. Proto se rozhodly odhodit osobní a stranické zájmy a spojily se. Nechtějí tříštit vlasteneckou a opoziční scénu, a proto nebudou stavět vlastní kandidátky do podzimních voleb. Naopak vyvinuli značné úsilí v jednání i s dalšími programově podobně zaměřenými stranami. Výsledkem několikaměsíčních vyjednávání je společný projekt s názvem „Rozumní“.

Název politického subjektu plně vyjadřuje „rozumné“ oproštění se od stranických a osobních zájmů a upřednostnění prospěchu většiny občanů České republiky. Společným jednáním se podařilo, níže uvedeným politickým subjektům, shodnout na programových prioritách, které budou společně prosazovat.

Politická strana ROZUMNÍ– stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…, 118 00 Praha, Nerudova 253/11 Předseda Mgr. Petr Hannig

Politické hnutí Změna pro lidi, 710 00 Ostrava, Hladnovská 2078/20
Předseda Ing. Peter Harvánek

Politická strana Národní demokracie, 272 01 Kladno, U tržnice 1979
Předseda Adam B.  Bartoš

Politické hnutí Slušní lidé, 612 00 Brno, Štefánikova 119/50
Předseda Zdeněk Pernica

Politická strana Demokratická strana zelených ( nejedná se o Stropnického zelené!!), 345 34 Klenčí pod Čerchovem 34
Předseda Jiří Anderle

Politické hnutí Občané 2011, 186 00 Praha, Petra Slezáka 531/14
Předseda Ludvík Adámek

Politická strana Česká strana národně socialistická, 250 73 Podolanka, 1. máje 86
Předseda Ing. Karel Janko

Uvedené subjekty sestavují společnou platformu rozumných. Vyzýváme další strany a hnutí souhlasící s uvedeným programem: přidejte se na společné kandidátky v boji proti hrozící oligarchii!

Společný program:

ROZUMNÍ -stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

Přinášíme lidem naději v beznadějné době. Společný program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017.

 1. Konec lží ve veřejném prostoru.
  Veřejnoprávní média financovaná občany, musí objektivně informovat o domácích a zahraničních událostech.
 2. Zákaz politických neziskovek většinově financovaných ze zahraničí. Naopak podpora těch neziskových organizací starajících se o postižené a seniory vyžadující zvláštní péči, podporujících drahou léčbu pacientů trpících závažnými chorobami apod.
 3. Naše případné setrvání v EU je podmíněno tím, že se Unie musí vrátit k původním hodnotám spolupráce rovnoprávných států. Obnovení práva veta pro všechny státy (tak jak tomu bylo před přijetím Lisabonské smlouvy). Stop nelegální imigraci. Odmítnutí vnucených kvót pro přerozdělování uprchlíků.
 4. Funkční a závazné obecné referendum. Přímá volba a odvolatelnost politiků a soudců. Soudci voleni ne na doživotí, ale na funkční období. Státní úředník musí sloužit občanovi, nikoli naopak!
 5. Revize ustanovení zákona o nepřiměřené obraně: Můj dům, můj hrad. Každý kdo někoho, nebo něčí majetek napadne, musí počítat s účinnou obranou napadeného, převyšující sílu útoku. Zachování našeho zákona o zbraních a střelivech, který je nejlepším v EU. Zbraně v rukou slušných lidí nejsou hrozbou, ba právě naopak, mohou zabránit teroristickým útokům. Financování a vyzbrojování armády musí být zaměřené na obranu vlastního území. Podpořit výcvik a zabezpečení místních dobrovolnických jednotek. Žádná zahraniční vojska a instalace na našem území.
 6. Potravinová soběstačnost a bezpečnost jsou součástí nezávislosti a obranyschopnosti státu. Vodu, včetně její distribuce a nerostné bohatství vrátit občanům této země. Zabránit drancování zdrojů strategických surovin (lithium).
 7. V péči o občana zajistit a financovat dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny.
 8. Zajistit návrat ke kvalitě našeho školství. Stop nepromyšleným inovacím typu téměř povinné inkluze. Zachovat praktické školy a systém speciálního školství, které je u nás na velmi vysoké úrovni. Podpora české kultury. V sociálním zabezpečení musí být důchod toho, kdo celý život pracoval, vyšší než jakékoliv sociální dávky.
 9. Povinnými reinvesticemi omezit nepřiměřený vývoz zisků korporací a řetězců do zahraničí. Podpořit naše malé a střední podnikatele a živnostníky. Zrušit EET a kontrolní hlášení DPH pro malé živnostníky a podnikatele.
 10. Podporou ekologického a drobného zemědělství zamezit devastaci krajiny zemědělskými velkopodniky. Zelenou politiku vrátit tam kam patří. Místo politických proklamací a rozhodnutí devastující tradiční život obcí (např. bezzásahová zóna na Šumavě, příprava NP Křivoklátsko), rozumnými řešeními chránit přírodu ve shodě s životem obyvatel.

 1,212 total views,  1 views today

Reklama
Insert Ads Here