Výzva

Výzva
My níže podepsaní posluchači rádia Černá Hora vyzýváme majitele a vedení radia Černá Hora k odvolání moderátora – zprávaře pana Jakuba Nováka, neboť se domníváme, že jako Vaši posluchači máme plné právo na poskytování pravdivých a nestranných informací, což je jistě i Vaším záměrem, který je ale v rozporu s postojem zmiňovaného pana Nováka, neboť pan Novák ve svém otevřeném dopise Městskému zastupitelstvu v Heřmanově Městci, ve kterém mimo jiné také zdůrazňuje, že pracuje právě jako zprávař pro rádio Černá Hora, a ve kterém vystupuje proti realizaci koncertu kapely Ortel v již zmiňovaném Heřmanově Městci.
V tomto dopise uvádí nepravdivé, zkreslené a ničím podložené informace pouze na základě osobního xenofobního postoje nebo pomluv. Kapelu zde označuje jako extrémistickou a xenofobní, což je zcela v rozporu s  Odborným vyjádřením soudního znalce JUDr. Ing. Jozefa Zouhara, Dr. , který v tomto Odborném vyjádření jasně definuje, že zákazy vystupování, odmítání či rušení koncertů skupiny Ortel považuje za xenofobní přístup, v demokratické společnosti zcela nevhodný a nedůstojný.
 Žádáme tímto také majitele a vedení radia Černá Hora, aby veřejně vysvětlilo, zda je tento postoj pouze osobní aktivitou pana Jakuba Nováka, nebo zda-li je tento postoj ke kapele Ortel oficiálním stanoviskem radia Černá Hora.
Jsme značně znepokojeni faktem, že zaměstnanec rádia svým veřejným dopisem vyzývá k situaci, která vede k polarizaci společnosti a zneužívá dobré jméno radia Černá Hora k těmto svým aktivitám.
Jsme rozhořčeni a s námi velká řada posluchačů radia Černá Hora, kteří jsou zároveň také fanoušky, popř. posluchači tvorby skupiny Ortel, faktem, že jsme veřejně dehonestováni, nařčeni z extermistických a xenofobních postojů, čímž je značně snižována naše vážnost ve společnosti, popř. třeba na pracovištích, pracovníkem radia Černá Hora, který by měl zejména ze své pracovní pozice zprávaře dbát nestranosti a dobrého jména jak samotného rádia Černá Hora, tak jeho posluchačů.
Autoři výzvy
Eva Tušková a Libor Šíba
V Hradci Králové 28.12.2016

 2,831 total views,  2 views today

Reklama
Insert Ads Here

1 komentář

  1. Podepisuji

Comments are closed.